TJ Dynamo Liberec
Navigace: Lukostřelecký klub Liberec > Liberec - tradice a lukostřelba

Liberec - tradice a lukostřelba

Lukostřelecký oddíl v Liberci má své kořeny v 1. republice a územně v Jizerských horách, někde mezi chatami Královkou, svazu Přátel přírody a Jabloneckou, dříve zvanou „Tenel“. Zde si čeští trempové postavili chatu „Severní Rives“, se kterou se později začlenili do spojených osad pod názvem RIKATÁDO. Každá osada vlastnila po domácku vyrobené luky, šípy, rohože a terče, se kterými trempíci stříleli a soutěžili. Každá osada měla svého šerifa a právě jím byl František Otruba zvaný „Ferry“, jinak truhlář DP města Liberce, tedy tramvaják. František si po 2. světové válce vzpomněl na své záliby z mládí a dokázal znovu probudit lukostřelbu v Liberci k životu založením kroužku lukostřelců v Liberci. Střílelo se na dvoře a v jídelně Dopravních podniků!!

V roce 1953 se z Prahy do Liberce přestěhovala tehdy československá reprezentntka Mirka Nachlingerová, později Paštová. Střílela závodně od roku 1949 a v roce 1950 byla nominována na MS do Kodaně. Zákaz startů sportovců na západě všek nedovolil nakonec Mirce odcestovat. V reprezentaci zůstává do roku 1952. Za tuto dobu překonala 10 čs. rekordů. Po setkání s F. Otrubou a příchodem dalších nadšenců, jako pánové Hančar, Pašta, Beran, Kukla, Hrubý, Krásný, manželé Horákovi a paní Kutková, byl založen oddíl při DP DSO Dynamo Liberec, jemuž F. Otruba předsedal. V té době vznikla potřeba vybudovat vyhovující střelnici. Po vyhledání místa p. Hančarem za ZOO se oddílu při jednání s ředitelem PKO p. Martincem podařilo tento prostor získat a obětavým úsilím členů zplanýrovat a vybudovat zázemí pro provozování tohoto sportu.

Od té doby se činnost oddílu začala rozvíjet velice dynamicky. M. Nachlingerová začala prosazovat novou techniku střelby a po příchodu dalších instruktorů z Prahy, manželů Bártových, pí. Levinskou a p. Biskupem začíná úroveň lukostřelby v Liberci stoupat. Dokonce díky stále nespokojenému Jardovi Hrubému byl v Liberci podle amerického vzoru vyroben první dřevolaminátový luk v republice! I přes problémy právě s materiální základnou pro lukostřelbu výkonnost členů oddílu stále stoupala a získávali vyšší výkonnostní třídy. V libereckém kraji vznikaly další oddíly v Krásné Lípě, Novém Boru, Jablonci - Mšeně a v Litvínově. Později byla založena sekce lukostřelby při KV ČSTV v Liberci v čele s M. Nachlingerovou a organizačním F. Paštou, kteří také vydávali časopis „Zpravodaj krajské sekce lukostřelecké“.

Při reorganizaci tělovýchovy v roce 1955 a sdružování závodních klubů vznikla Jednota DSO Dynamo Liberec, kde ve výboru pracovali V. Hančar a F. Pašta, který se po 4 letech v této funkci stal po F. Otrubovi předsedou LO a hned nato byl zvolen do předsednictva lukostřelecké sekce při státním výboru pro tělesnou výchovu a sport na léta 1957 – 1959. V letech 1969 - 1970, kdy F. Pašta působil jako trenér v NSR, převzal předsednictví J. Horák. I další, velice aktivní člen oddílu, Dan Janeček pracoval v letech 1965 - 1969 ve výboru čs. svazu jako předseda TMK a v r. 1960 pomáhal spoluzakládat lukostřelbu v tehdejším NDR.

S přibývající výkonností se oddíl zúčastňoval stále více závodů po celé republice. Postupně došlo i na mezinárodní styk. V září 1959 se v Liberci uskutečnilo Mistrovství republiky v sestavě 2xFITA na Městském stadionu. Tam získalo liberecké ženské družstvo bronz v sestavě Janečková, Nachlingerová-Paštová a Horáková. To byl start výkonnostního růstu libereckých střelců včetně získávání mezinárodních uznání oceňovaných Světovou federací hvězdami FITA.

Liberecký oddíl vychoval řadu československých, posléze českých reprezentantů, kteří se spolu s oddílovými kolegy zasloužili a stále zasluhují o proslavení libereckého oddílu i samotného města Liberce. V prvé řadě to bylo již zmiňované družstvo žen, které na MČR s mezinárodní účastí v roce 1967 získalo zlaté medajle. Paní Janečková se v následujícím roce na závodech v Plzni stala Mistriní republiky. V té době se dařilo i dorostencům. J. Brautagam a V. Holub se stali několikrát přeborníky okresu. V. Holub se pak v roce 1967 stal přeborníkem dorostu a překonal všech sedm stávajících čs. rekordů.

V období 70. a 90. let se oddíl rozrůstal o další členy, z nichž někteří se svými výkony opět zařazovali do čs. reprezentačního výběru. Byli to postupně Emil Weiss, Jirka Klatovský, MUDr. Pavel Jurák, Pavla Pelikánová, dorostenec Václav Bahník a nakonec Martin Bulíř, reprezentující doposud a který se letos v r. 2008 zúčastnil OH v Pekingu!!

Nejdéle naší republiku reprezentoval E. Weiss. S roční pauzou od r. 1972 do roku 1995. Za svou dlouholetou reprezentační činnost získal celkem osm titulů Mistra republiky v sestavě FITA a jednotlivých tratích 90 m, 70 m, 50 m, 30 m jednotlivců i družstvech. Byl držitelem mnoha čs. rekordů jednotlivců i družstev. V celosvětové korespondnční soutěži FITA MAIL MATCH se v r. 1987 umístil na prvém místě jak v jednotlivcích, tak jako člen čs. družstva. Splnil i limity mj. hlavně vítězstvím na mezinárodním závodě v Polsku pro účast na OH v Soulu. Nakonec ale výbor ČLS účast naší výpravy neprosadil! Byl oceněn titulem Mistr sportu. U příležitosti 80. výročí založení ČLS mu bylo 26.10 2013  uděleno čestné členství v ČLS za celoživotní přínos pro českou lukostřelbu. Doposud aktivně střílí a pracuje ve funkci předsedy LK Liberec i jako člen výboru TJ

Pavla Pelikánová  za svých cca 12 let aktivní lukostřelby a několik let v reprezentaci tehdejší ČSFR získala tři tituly mistra republiky.Obdivuhodná je skutečnost, že na vrcholných soutěžích zvítězila pokaždé v jiné disciplíně, které se v té době střílely. V roce 1990 získala 2 tituly, jednak v terčové, ale i v lovecké disciplíně. V následujícím roce 1991 pak titul v halové lukostřelbě. Později se odstěhovala do Plzně. Nyní působí jako předsedkyně klubu a  trenérka mládeže v Chrástu u Plzně.

MUDr. P. Jurák byl a je také jedním z nejúspěšnějších střelců oddílu. Stal se dvakrát Mistrem československa v letech 1990 a 1992 v terčové lukostřelbě a byl také dlouholetým členem reprezentačního družstva ČSR a ČR. Byl a je též držitelem několika čs. rekordů a byl vždy významnou oporou libereckého i reprezentačního družstva. Významě a obětavě pracoval i ve funkcích předsedy ČLS, ve funkcích Československého olympijského výboru i mezinárodní federace FITA.

V 90. letech v oddíle i v čs. reprezentaci zazářil dorostenec Václav Bahník. Jeho nejvýraznějšími uspěchy bylo vítězství ve finále Zimního poháru v Praze Vršovicích v březnu 1993 a ve stejném roce se stal Mistrem republiky v halové lukostřelbě. O rok později ve stejné kategorii a sestavě získal medajli stříbrnou. Škoda, že s lukostřelbou skončil po zařazení do kategirie dospělých.

V současné době jedním z nejúspěšnějších střelců oddílu a české reprezentace je Martin Bulíř. Střílet začal jako jednadvacetiletý na podzim roku 1990. Po poměrně krátké době v roce 1993 byl díky vyjímečným výsledkům zařazen do reprezentačního družstva pro Grand Prix Sunny Cup v Tělovýchovném středisku Nymburk. Ředitelem závodu byl shodou okolností také člen našeho oddílu a tehdejší předseda ČLS MUDr. Pavel Jurák. Závod měl špičkovou úroveň a velice kladný ohlas u zahraničních účastníků.

Martin Bulíř do současnosti tj. rok 2008 startoval 6x na Mistrovství Světa, 8x na Mistrovství Evropy, startoval na 15ti závodech Grand Prix a Světového poháru. Naposledy pak v tomto roce 2008 na OH v Pekingu, kde se příliš nezadařilo a skončil na 56. místě.. Za svou dosavadní kariéru získal 5 titulů Mistr ČR v jednotlivcích a je také mnohonásobným Mistrem ČR v družstvech m.j.v letech 1993 spolu s E.Weissem , P.Jurákem a J.Brautigamem ve venkovní a v r. 1994 s E. Weissem a J.Brautigamem v halové lukostřelbě. V roce 1996 jako první Čech překonal reflexním lukem na sestavu FITA bájnou hranici 1300 bodů a od té doby pak ještě15x s nejvyšším výkonem 1320 bodů. Na reprezentačních startech se umístil na Mistrovství Evropy na 15. místě v r.1996 i 2002 a na 41. v r.2001. Velkým úspěchem bylo 8. místo na Světovém poháru v r.2003. Určitě to ještě z daleka není jeho poslední slovo.

Věříme, že díky zkušenosti starších, houževnatosti a cílevědomosti mladších a hlavně díky dobrému i přátelskému prostředí, byť ve skromných podmínkách lukostřeleckého areálu v Liberci, bude vysoká výkonnostní úroveň lukostřelby zachována i v budoucnu.

V Liberci 30.11 2008  Zpracoval: Emil Weiss, předseda LO

 
© www.lukostrelbaliberec.cz - vytvořte si také své webové stránky